Krajinský Vestník Pre Slovensko, 1935 (VIII/1-46)

Sf A. /' '/-/fr Krajinský vestník pre Slovensko ročník VIII. 1935. K21'cr. ;r “7 V Bratislave Kníbtlačiareň „línia“ 1935

Next