Krajinský Vestník Pre Slovensko, 1937 (X/1-39)

*2720579870* c ^. 0> s Krajinský vestník pre Slovensko ročník X. V Bratislave Kníbtlačiareň „línia“ 1937 4 1 ' /<$£ 1937. ______

Next