Krajinský Vestník Pre Slovensko, 1938 (XI/1-48)

ft. Štítna vedeckí knižnica KOŠICE, Leninova 12 Krajinský vestník pre Slovensko ročník XI. 1938 ŠTATNA VeDSCÍíÁ iť-^SCA v KOŠICIACH m*. cT. ^0 V Bratislave Kníbtlačiaren „línia" 1938

Next