Krásy Slovenska, 1982 (LIX/1-12)

1982-01-01 / No. 1

ТУ У ч <UA& Obrázkový mesačník a zaujímavostí Slovenska, venovaný propagácii prírodných krás cestovnému ruchu, turistike, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody, KRASYnárodopisu. SLOVINSKA ROČNÍK lix. • • • 1/82. Bieloodeté zrúcaniny •‘B^DANAJSKÝ DAR ORAVICIAM BORIAKOVA SKALA • • • PLEJSYuvitaju turistov 11. - 14. II. 1982 Chcete si kúpiť caravan? ★★★★★★★★★ LYŽIARI IVANA RAJI) Kčs 5,- ••••

Next