Krásy Slovenska, 1987 (LXIV/1-12)

1987-01-01 / No. 1

Dbrázkový mesačník venuvcmy yiupdyduii ршиим i zaujímavostí Slovenska, cestovnému ruchu, KRASY I venovaný propagácii prírodných krás cestovnému ruchu, turistike, horolezectvu, jaskyniarstvu, a ne prírody, národopisu. ROČNÍK LXIV. 1/87 SLOVENSKA »VĚTOVÁ ZIMNÁ UNIVERZIÁDA ’87 • v dejiskách univerziády ädové mestá • SPIS - KLENOTNICA STREDOVEKÉHO UMENIA ľATRY A HOROLEZECTVOu FISU Kčs 5,—

Next