Ludas Matyi, 1870 (4. évfolyam, 28. szám)

1870-07-10 / 28. szám

IV. ÉVFOLYAM. Megjelenik MINDEN VASÁRNAP. Ára 3 hóra­­ írt 50 kr. Az előfizetési pénz a kiadó-hivatalba Városháztér G. sz. alá küldendő. • Pest, julius 10. 1870. GYŰJTŐKNEK öt előfizető után tiszteletpéld­ány j.tr. Szerkesztői iroda: városháztér G. sz. ide küldendő mindenféle kézirat, mely LUDAS MATYI-nak van szánva. 28. szám. '­­J IHI • •• Tallérossy Zébulonhoz , a köztörvényhatósági viták alkalmával. Zebi batyara incendium est? Most csag aljon am csűrökre, Mert ha nem all, j e b b e n t­i! akkor Oda leszünk am örökre! Vesse fel vajra a mentéjét Forgassa meg a fokosat, Mind halaiig védelmezze most A zvarmegye r­i­g­i jussát! Zebi bátyám gyökerezs rigi Tot zeni bér, de magyar nemezs,­­ Ilyennek hat most síkra szállni ! Illendő izs, sőt érdemezs. Csapjon erözs argumentumot Kormánypártnak nyaka köze, Ne kutasson ,Raj­n­er Pali ott: Hova nincs van semmi k­öze! Zebi bátyám törvényezs firfi, Tudja jól az corpus juris, Ne féljen hat, ha franya Rajner Dardaval felije szúr­izs; Tartson éhi rigi törvényből Tizenkét bivajbör — paizs. Ne fogadja el hevenyibe Mi nem igaz, csak van haraizs! Zebi bátyám szónok, aljon fel Varmegye zöld asztal melett, . . . Tartson egy orn­al dictiot Varmegye jussai felett! Raj ner dilemma cornutusat Vagja le, akar­mit i­s mond. Ne féljen, hogy ha Kerge Pali Le daral sok oximoront!

Next