Ludas Matyi, 1871 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1871-01-01 / 1. szám

V. ÉVFOLYAM. Az előfizetési pénz a Pest, január 1. GYŰJTŐKNEK Szerkesztői iroda: Megjelenik KIADÓHIVATALBA 1971 Öt előfizető Városháztér 6. sz. MINDEN VASÁRNAP.Városháztér 0. sz. 10 / 1L. után ide küldendő mindenféle kéz-Ára 3 hóra­­ írt 50 kr. alá küldendő. 1. szám. tiszteletpéldány jár. irat, mely LUDAS MAlYI-nak van szánva. Uj esztendőre! Elmúlt az­­, — megjött helyette Az uj, — mint kezdettől fogva, Mert az idő­ repül sebesen — Nem tarthatjuk nálunk fogva! Csak oly bitang volt bizony ez is, Mint hatvanhéten elkezdve A többiek mind. — Ugyan kinek Lehetne is most jó kedve?! Másoknak jó volt! ámde nekünk Nem nagy örömünk volt benne, Mert csak a bajt szaporította, Csak kreditünk fogyott benne! Kerge Palinak — igaz — használt, Mert pénzügyminiszter leve, Nem tám, váljon nem csapja-e el Kis hasacskáját a leve?! Francziákat megszabadítá Lui úrtól —­tán örökre, Hanem bezzeg ki kellett állni Minden legénynek csűrökre! Non possumus papa is szépen Két szék közt a pad alá ült! Sok százados törekvés után Róma g­a­z­d­á­j­á­h­o­z került! Szija! ez igy van, hijába pusztított Oly nagyon a mu­rajlő­ze, Antonelli páter Tritytrotytyal Terveket hiába fő­ze! Az,­­ a­mi nem életre való Lepasszol, bukik, miként ők, Legyen az p­á­p­a, avagy pedig Korszikai híres ripők!

Next