Ludas Matyi, 1959 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1959-02-05 / 6. szám

Műanyag probléma Két férfi beszélget az eszpresszóban: — Ugye, maga anyagbeszerző? — Igen. — Mondja, nem tudja, hol lehetne egy kis műhavat beszerezni? — Minek az magának? — Hóembert szeretnék csinálni a gye­rekeimnek. — Megőrült? Most, amikor igazi hó is van bőven, műhóból akar hóembert csinálni? — Gondolom, az tartósabb. Téli találat — Hallotta, Ernő? Rengeteg hómun­kást alkalmaz a Fővárosi Köztisztasági Hivatal. — Miért mondja ezt nekem, Erzsiké? — Mert maga is nagy hóhányó. Vasárnapi csúcsforgalom — Olyan tolongás volt a fogaskerekű­nél, hogy egy síléccel leütötték a szem­üvegemet. — Összetört? — Ez nem kifejezés. Az ötdioptriás üvegből minimum tíz lett. A kiváló operaénekest külföldi vendég­­szereplésre hívják meg. Kedves megle­­petésnek szánja: szerepének szövegét — keservesen bár, de a vendéglátók anya­nyelvén tanulja be. Fellépése után óriási a siker. Lelkes operarajongók fogják közre. Az egyik így tolmácsolja mindnyájuk véleményét: — Nagyszerű volt, mesteri Csodálatos. Csak azt sajnáltuk egész idő alatt, hogy nem értjük egy szavát sem, mert nem tudunk magyarul. Futball-éhségGerő Sándor rajza - Hadd játsszanak, fiam, olyan jó őket nézni!... Tartózkodásának célja: kémkedés Jaroslav Hasekről, a Svejk világhírű szerzőjéről egy alig ismert anekdota bukkant fel. Mint ismeretes Hasek nem­csak írásaiban, hanem cselekedeteiben is gúnyolta a K. u. K. közigazgatást. Az első világháború elején Prágában festették a lakását és egy napra szállo­dába költözött. A bejelentőlapra ezt írta: Ivan Szemjonovics Pavlov, szüle­tett Odesszában, foglalkozása lókereske­dő. Abba a rovatba, amely prágai tar­tózkodásának célja felől érdeklődött, ezt jegyezte be: — Az osztrák—magyar hadsereg moz­gósításának megfigyelése. A szemfüles portás azonnal jelentette a különös vendéget és néhány óra múl­va megjelent a szállodában a rendőrség. Haseket elvitték. Az őrszobán aztán iga­zolta magát, mire hatóság félrevezetése címén három korona pénzbírságra ítél­ték. Az igazi cirkusz ezután következett Hasek megfellebezte az ítéletet és bead­ványában többek között a következőket írta: — Mint jó hazafi próbára akartam tenni a rendőrség éberségét ezekben a nehéz időkben. Gyanúm alapos volt: a rendőrség késedelmesen és lazán végez­te feladatát. Hat óra múlva jöttek ér­tem! Hat óra alatt rengeteget összekém­kedhettem volna! Kérem tehát a bírság elengedését, sőt jutalmazásomat. A bírságot nem engedték el, de a ju­talom nem maradt el. Hasek megírta a történetet „Szemfüles kém voltam!” címmel és a büntetés sokszorosát kereste vele. . A cowboy gondja a mester, a nagy drámaíró felébred és a szeme síró, ajka remeg, homloka sápadt, gyötrődve nézi meg az ágyat s nejéhez szól halálraváltan: — Idám, én rémes álmot láttam! Színházban voltam, lámpalázban, a színház zsúfolt, sőt tömött, álltam a kulisszák mögött, a függöny akkor épp lehullt, a rivaldafény mind kigyúlt, s a nézőtér, mint ezer ördög, tapsolt, ujjongott, tombolt, dörgött, szinte őrjöngtek, lázban égve, s nem hagyták abba mégse, mégse! Nézd, csupa veríték a testem, rémes volt! Jó, hogy felébredtem! Az asszony szól: — Nem értem, édes, ha sikered volt, miért rémes? — Nekem? — Megrázza a nő karját. — A kis Kovács darabját adták! Lovászy Márton - Hogy fogom én ezeket betörni? Erdei Sándor rajza

Next

/
Thumbnails
Contents