Hirek a sebesültekről és betegekről, 1914. október (18-40. szám)

1914-10-02 / 18. szám

Belegung. Diß Krankheitsformen: Cholera, Darmtyphus, Flecktyphus,.Wschselfieber, Lungen- um! Brustfell­entzündung, dann 11 nur und Blattern werden besonders angeführt, alle übrigen Erkrankungen nur durch „krank“ bezeichnet. Utmufatils. Betegségek: Cholera, bélhagymáz, kűtegcs hagymáz, váltóláz, tüdő- és mellhártyalob, vérhas és himlő külön kicmelcndök, a többi betegségek csupán mint „beteg14 jelzendők. Poučení. Způsoby nemoci: cholera, střevní tyf, skvrnitý tyf, střídavá zimnice, zánět plic a pohrudnice, pak úplavice a neštovice uvádějí se zvlášť, všechna ostalní onemocnění označují se toliko výrazem „nemocen14. Pouczenie. Rodzaje chorób: cholerę, tyfus brzuszny, tyfus plamisty, zimniej, zapalcni€ płuc i opłucnej, nadto czerwonkę i ospę wymieni się osobno, wszystkie inne choroby oznaczy się jedynie przez „chory*. Поучене. Роди педуги: холеру, кишковий (черевний) іиф, яяїдисіий інф, ддхорадку (трясцю, фебру), запалене легких, запалене олегочної, кровну бігунку і віспу подає ся окремо, а орочі недуги тільки словами „ горці! Uputa. Vrsti bolesti: kolera, tifus crijeva, pjegavi tifus, hvatavic« (nastupna groznica), upala pluća i pleurita, žalim srdo’oolja i boginje navode se napose, a sve ostale bolesti označuju se samo riječju „bolestan14. Informare. Feliurile boalei: choleră, tifos abdominal, tifos exantematic, febra intermitentă, puhnonitis şi pic uri tis, apoi disenterie şi vărsat se vor indica separat. Toate cele lalte înbolnăviri se vor indica prin „bolnav14. Podult. Vrste bolezni; kolera, Črevesni legar, legar z marogami, prenehovalna mrzlica (Srešljika), vnetje n’uč in prsno mrene, potem griža in koze se navajajo posebej, vse ostale obolelosti so oznamenjene z „bolan“. Poučenia. Ti nemoci: cholera, strevovi fvphus, osipkovi typhus, stfidäva liodoňka, zapaleni piuc, zapaleni podhrudnice, úplavice (červenka) a nešlovice (koze) budu zvláštne opisane, všecki ostatní nemoci su enem skrz „nemocní14 poznamenane. Istruzione. Le forme di malattia: colera, tifo addominale, tifo esantematico, febbre intermittente, polmonite pleurite, inoltre dissenteria e vaiuolo saranno particolarmente indicate, lutto le rimanenti malattie saranno designate soltanto con „ammalato“.

Next