Hirek a sebesültekről és betegekről, 1917. március-november (529-546. szám)

1917-03-07 / 529. szám

Belehrung. Die Krankheitsformen: Cholera, Darmtyphus, Flecktyphus, Weehselfieber, Lungen- und Brustfell­entzündung, dann Buhr und Blattern werden besonders angeführt, alle übrigen Erkrankungen nur durch „krank“ bezeichnet. , Útmutatás. Betegségek: Cholera, bélhagymáz, küteges hagymáz, váltó!űz, tüdő- és mellhártyalob, vérhas éa himlő külön kieníelondök. a többi betegségek csupán mint „beteg“ jelzendök. Pouceni. Způsoby nemoci: cholera, střevní tyf, skvrnitý tyf, střídavá zimnice, zánět plic a pohrudniee, pak úplavice a neštovice uvádějí se zvlášť, všechna ostatní onemocnění označují se toliko výrazem „nemocen“. Pouozenie. Eodzaje cjiorób: cholery, tyfus brzuszny, tyfus plamisty, zimnic^, zapalenie pfue i opíucuej, nadto czerwonk§ i osp§ wymierň si§ osobno, wszystkie iime choroby oznaezy si§ jedynie prze* „chory“. Поучене. Рсда педугп : холеру, кишковий (черевний) тиф, пятнистий тиф, лихорадку (трясцю, фебру), вапален« легвих. запалена олегочної, кровну бігунку і віспу подає ся окремо, а прочі недуги тільки вловами „хорий“. Uputa. Vrsti bolesti: kolera, tifns erijevá, pjegavi tifus, hvatavica (nástupná groznica), upala pluöä i pieorka, zatím srdobolja i boginje návode se naposé, a sve ostale bolesti označuju se samo riječju „bol est an“. Informar«. Fellonie boalei: cholerá, tìfos abdominal, tifos exantematic, febrä intermitentà, polmonitis pi pleuritis, apoi disenterie §i vársat se vor indica separat. Toate cele lalte ínboln&viri se vor indica priu „bolnav* Poduk. Vršte bolezni: kolera, črevesm legar, legar z marogamí, prenehovalna mrzlica (trešljika), vnetje рінб in prsně mrene, potem griža in koze se navajajo posebej, vse ostale obolelosti so oznamenjene % „bolau“. Poucenia. Ti nemoci: cholera, střevoví typhns, osipkovi typhns, střídává hodoňka, zapáleni plac, zapáleni podhrudnice, úplavice (červenka) a neštovice (koze) bada zvláštně opisane, všecki ostatní nemoci su enem skrz „nemocni“ poznamenané. Istruzione. Le forme di malattia: colera, tifo addominàle, tifo esantematico, febbre intermittente, polmonite e pleurite, inoltre dissenteria e vainolo saranno particolarmente indicate, tutte le rimanenti malattie saranno designate soltanto con „ammalato“.

Next