Acta Chirurgica 6. (1965)

1. szám

ACTA CHIRURGICA ACADEMIAE SCIENTIAE­UM HUNGARICAE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ : Dr. Babics ANTAL akadémikus SZERKESZTŐ : DR. RÉNYI-VÁMOS FERENC, az orvostudományok doktora A SZERKESZTŐSÉG CÍME: BUDAPEST VIII., ÜLLŐI ÚT 78/b, UROLÓGIAI KLINIKA KIADJA AZ AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Chirurgica német, angol, francia, ill. orosz nyelven tudományos érteke­zéseket közöl a sebészet (általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, rhino-oto-laryn­­gológia, orthopaedia, szemészet, agy- és idegsebészet, tüdősebészet, szájsebészet, szív­ós érsebészet stb.) tárgyköréből. Az Acta Chirurgica évente 1 kötetben jelenik meg, mintegy 400 oldal terjedelem­ben. A kötet 4, negyedévenként megjelenő füzet formájában kerül kiadásra. A közlésre szánt kéziratok, valamint a szerkesztőségi levelezés az alábbi címre küldendők: Acta Chirurgica Budapest VIII., Üllői út 78/b, Urológiai Klinika Az Acta Chirurgica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21, bankszámla: 06-916-111-46), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32., bankszámla: 43-790-067-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die medizinwissenschaftliche Zeitschrift der Ungarischen Akademie der Wissen­schaften Acta Chirurgica veröffentlicht Original bei träge ungarischer und ausländischer Wissenschaftler aus dem Themenkreis der Chirurgie und der verwandten Gebiete (all­gemeine Chirurgie sowie die chirurgischen Beziehungen der Gynäkologie, Urologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Orthopädie, Ophthalmologie usw., ferner Neurochirurgie, Ge­hirnchirurgie, Herz- und Gefäßchirurgie usw.) in deutscher, englischer, französischer oder russischer Sprache, mit kurzen anderssprachigen Zusammenfassungen. Die Acta Chirurgica erscheinen jährlich in einem Band — im Umfang von etwa 400 Seiten — in vier, vierteljährlich erscheinenden Heften. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adreëse zu senden : Acta Chirurgica Budapest VIII., Üllői út 78/b, Urológiai Klinika Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Zu beziehen durch Kultúra, Ungarisches Außenhandelsunternehmen für Bücher u. Zeitungen (Budapest 62, POB 149) oder bei den entsprechenden Auslandsvertre­tungen und Kommissionären.

Next