Acta Chirurgica 12. (1971)

1. szám

ACTA CHIRURGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUKGAEIOAE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ: Dr. BabiCS Antal akadémikus SZERKESZTŐ: DR. RÉNYI-VÁMOS FERENC, az orvostudományok doktora A SZERKESZTŐSÉG CÍME: BUDAPEST VIII., ÜLLŐI ÚT 78/b, UROLÓGIAI KLINIKA KIADJA AZ AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST V., ALKOTMÁNY u. 21. Az Acta Chirurgica német, angol, francia, ill. orosz nyelven tudományos érteke­zéseket közöl a sebészet (általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, rhino-oto-laryn­­gológia, orthopaedia, szemészet, agy- és idegsebészet, tüdősebészet, szájsebészet, szív­ós érsebészet stb.) tárgyköréből. Az Acta Chirurgica évente 1 kötetben jelenik meg, mintegy 400 oldal terjedelem­ben. A kötet 4, negyedévenként megjelenő füzet formájában kerül kiadásra. A közlésre szánt kéziratok, valamint a szerkesztőségi levelezés az alábbi címre küldendők: Acta Chirurgica Budapest VIII., Üllői út 78/b, Urológiai Klinika Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. bankszámla: 05-915-111-46), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32., bankszámla: 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. D ie medizinwissenschaftliche Zeitschrift der Ungarischen Akademie der Wissen­schaften Acta Ohirurgica veröffentlicht Originalbeiträge ungarischer und ausländischer Wissenschaftler aus dem Themenkreis der Chirurgie und der verwandten Gebiete (all­gemeine Chirurgie sowie die chirurgischen Beziehungen der Gynäkologie, Urologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Orthopädie, Ophthalmologie usw., ferner Neurochirurgie, Ge­hirnchirurgie, Herz- und Gefäßchirurgie usw.) in deutscher, englischer, französischer oder russischer Sprache, mit kurzen anderssprachigen Zusammenfassungen. Die Acta Ohirurgica erscheinen jährlich in einem Band — im Umfang von etwa 400 Seiten — in vier, vierteljährlich erscheinenden Heften. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Ohirurgica Budapest VIII., Üllői út 78/b, Urológiai Klinika Abonnementspreis pro Band: $ 16.00. Zu beziehen durch Kultúra, Ungarisches Außenhandelsunternehmen für Bücher u. Zeitungen (Budapest 62, POB 149) oder bei den entsprechenden Auslandsvertre­tungen und Kommissionären.

Next