Acta Ethnographica 6. (1957-1958)

1957 / 1-2. szám

ACTA ETHNOGRAPHICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V. ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Ethnographica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a néprajztudományok köréből. Az Acta Ethnographica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg 20 — 30 ív terjedelemben, több füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők : Acta Ethnographica, Budapest 62, postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Ethnographica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai I­iadó«-nál (Budapest V. Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest VI. Magyar Ifjúság útja 21. Bankszámla : 43-790- 057-181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Ethnographica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Volks­und Völkerkunde in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Ethnographica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band von 20—30 Bogen. Im allgemeinen erscheint jährlich ein Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Ethnographica, Budapest, 62, Postafiók 440 An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussen­­handels-Unternehmen »Kultura« (Budapest VI. Magyar Ifjúság útja 21. Bankkonto No. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next