Acta Ethnographica 25. (1976)

1976 / 1-2. szám

ACTA ETHNOGRAPHICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V. ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Ethnographica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a néprajztudományok köréből. Az Acta Ethnographica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg 20 — 30 ív terje­delemben, több füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők: Acta Ethnographica, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P. O. B. 149. Bankszámla: 128-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Ethnographica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Volks­­und Völkerkunde in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Ethnographica erscheinen in Heften wechselnden Unfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band von 20 — 30 Bogen. Im allgemeinen erscheint jährlich ein Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Ethnographica, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und dem Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten Abonnementspreis pro Band: $ 32.00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (1389 Budapest 62, P. O. B. 149. Bankkonto No. 218-10990) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next