Acta Orientalia 33. (1979)

1. szám

ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE ADJUVANTIBUS B. CSONGOR, G. KARA, A. RÖNA-TAS, S. TEEEGDI, G. GRAY, I. VÄSÄRY redigunt K. CZEGLÉDY et F. TÖKEI TOMUS XXXIII FASCICULUS ! ACTA ORIENT. HUNG. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1979

Next