Acta Orientalia 38. (1984)

1-2. szám

ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE ADIUVANTIBUS K. CZRGLÉDY. B. CSONGOR, G. KARA, A. RÖNA-TAS. G URAY, I. VÂSÂRY REDIGIT F. TÖKEI TOMUS XXXVIII FASCICULI 1-2 ACTA ORIENT. HUNG. AKADÉMIAI KIADÖ, BUDAPEST 1984

Next