Acta Phytopathologica 01. (1966)

1-2. szám

Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkeszti: Ubrizsy Gábor A szerkesztő bizottság tagjai: Bánhegyi József, Bognár Sándor, Farkas Gábor, Jermy Tibor, Josepovits Gyula, Király Zoltán, Manninger G. Adolf, Milinkó István, Nechay Olivér, Szelényi Gusztáv, Szepessy István, Szirmai János Az Acta Phytopathologica, a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű növénykórtani folyóirata eredeti tanulmányokat közöl angol (esetleg német, francia vagy orosz) nyelven. Megjelenik negyedévenként, évi egy kötetben. A szerkesztőség címe: Budapest II. Herman u. út 15. Előfizetési ára belföldre 120,— Ft, külföldre 165,— Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Bp. V. Alkotmány u. 21), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Bp. I. Fő u. 32). Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. A quarterly review of the Hungarian Academy of Sciences. Papers are published mainly in English. Editorial Office: Budapest 24, P. О. B. 509. Subscription price: 165,— Ft per year (one volume). Distributer: Kultúra Trading Co. for Books and Newspapers (Budapest 62, P. О. B. 149) or the representatives listed on the cover. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vierteljahrsschrift der Ungarischen Akadémiáé der Wissenschaften. Aufsätze erscheinen in englischer bzw. in deutscher, französischer oder russischer Sprache Redaktion: Budapest 24, P. О. B. 509. Jahresabonnementspreis (für einen Band): 165,— Ft. Bestellbar durch Kultúra Außenhandelsunternehmen für Bücher und Zeitungen (Budapest 62, P. О. B. 149) oder bei den Vertretungen im Ausland. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Журнал Академии наук Венгрии. Выходит ежеквартально (один том в год). Статьи публикуются на английском или на рус­ском, немецком и французском языках. Адрес редакции: Budapest 24, Р. О. В. 509. Подписная цена — 165 Фт за год (один том). Заказы принимает: Предприятие по внешней торговле книгами и газетами «Kultúra» (Budapest 62, P. О. В. 149) или его заграничные агентства.

Next