Acta Phytopathologica 05. (1970)

1. szám

Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkeszti : Ubrizsy Gábor A szerkesztő bizottság tagjai : Bánhegyi József, Bognár Sándor, Farkas Gábor, Jermy Tibor, Josepovits Gyula, Király Zoltán, Manninger G. Adolf, Milinkó István, Nechay Olivér, Szelényi Gusztáv, Szepessy István, Szirmai János Az Acta Phytopathologica, a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű növénykórtani folyóirata eredeti tanulmányokat közöl angol (esetleg német, francia vagy orosz) nyelven. Megjelenik negyedévenként, évi egy kötetben. A szerkesztőség címe: Budapest II., Herman u. út 15. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Bp. V., Alkotmány u. 21), a kül­föld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Bp. I., Fő u. 32). Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. A quarterly review of the Hungarian Academy of Sciences. Papers are published mainly in English. Editorial Office: Budapest 24, P. О. B. 509. Subscription price: $ 16.00 per year (one volume). Distributor: Kultura Trading Co. for Books and Newspapers (Budapest 62, P. О. B. 149) or the representatives listed on the cover. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vierteljahresschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Aufsätze erscheinen in englischer bzw. in deutscher, französischer oder russischer Sprache. Redaktion: Budapest 24, P. О. B. 509. Jahresabonnementspreis (für einen Band): $ 16.00. Bestellbar durch Kultura Außenhandelsunternehmen für Bücher und Zeitungen (Budapest 62, P. О. B. 149) oder bei den Vertretungen im Ausland. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Журнал Академии наук Венгрии. Выходит ежеквартально (один том в год). Статьи публикуются на английском или на рус­ском, немецком и французском языках. Адрес редакции: Budapest 24, Р. О. В. 509. Подписоая цена — $ 16.00 за год (один том). Заказы принимает: Предприятие по внешней торговле книгами и газетами «Kultura» (Budapest 62, P.О.В. 149) или его заграничные агентства.

Next