Acta Phytopathologica 08. (1973)

1-2. szám

Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkeszti : Ubrizsy Gábor A szerkesztő bizottság tagjai: Bánhegyi József, Bognár Sándor, Farkas Gábor, Jermy Tibor, Josepovits Gyula, Király Zoltán, Klement Zoltán, Milinkó István, Nechay Olivér, Matolcsy György, Szepessy István, Szirmai János, Vörös József Az Acta Phytopathologica, a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű növénykórtani folyóirata eredeti tanulmányokat közöl angol (esetleg német, francia vagy orosz) nyelven Megjelenik negyedévenként, évi egy kötetben. A szerkesztőség címe: 1525 Budapest, Postafiók 102. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24.), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Bp. 62, P.O.B. 149). Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. A quarterly review of the Hungarian Academy of Sciences. Papers are published mainly in English. Editorial Office: Budapest 24, P. O. B. 509. Subscription price: $ 24.00 per year (one volume). Distributor: Kultura Trading Co. for Books and Newspapers (1389 Budapest 62, P. O. B. 149). or the representatives listed on the cover. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vierteljahresschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Aufsätze erscheinen in englischer bzw. in deutscher, französischer oder russischer Sprache. Redaktion: Budapest 24, P. O. B. 509. Jahresabonnementspreis (für einen Band): $ 24.00. Bestellbar durch Kultura Außenhandelsunternehmen für Bücher und Zeitungen (1389 Budapest 62, P. O. B. 149) oder bei den Vertretungen im Ausland. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Журнал Академии наук Венгрии. Выходит ежеквартально (один том в год). Статьи публикуются на английском или на рус­ском, немецком и французском языках. Адрес редакции: Budapest 24, Р. О. В. 509. Подписная цена — $ 24.00 за год (один том). Заказы принимает: Предприятие по внешней торговле книгами и газетами «Kultura» (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) или его заграничные агентства.

Next