Acta Phytopathologica 09. (1974)

1-2. szám

Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkeszti : KIRÁLY ZOLTÁN A szerkesztő bizottság tagjai : Jermy Tibor, Klement Zoltán, Milinkó István, Nagy Barnabás, Matolcsy György, Szepessy István, Vörös József Az Acta Phytopathologica, a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű növénykórtani folyóirata eredeti tanulmányokat közöl angol (esetleg német, francia vagy orosz) nyelven Megjelenik negyedévenként, évi egy kötetben. A szerkesztőség címe: 1525 Budapest, Postafiók 102. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24.), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Bp. 62, P.O.B. 149). A cl a Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. A quarterly review of the Hungarian Academy of Sciences. Papers are published mainly in English. Editorial Office: Budapest 24, P.O.B. 509. Subscription price: $ 32.00 per year (one volume). Distributor: Kultúra Trading Co. for Books and Newspapers (1389 Budapest 62, P. O. B. 149). or the representatives listed on the cover. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vierteljahresschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Aufsätze erscheinen in englischer bzw. in deutscher, französischer oder russischer Sprache. Redaktion: Budapest 24, P. O. B. 509. Jahresabonnementspreis (für einen Band): $ 32.00. Bestellbar durch Kultúra Außenhandelsunternehmen für Bücher und Zeitungen (1389 Budapest . 62, P. O. B. 149) oder bei den Vertretungen im Ausland. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Журнал Академии наук Венгрии Выходит ежеквартально (один том в год). Статьи публикуются на английском или на ру­­ском, немецком и французском языках. Адрес педакции: Budapest 24, Р. О. В. 509. Подписная цена — $ 32.00 за год (один том). Заказы принимает: Предприятие по внешней торговле книгами и газетами Kultúra (1389 Budapest 62, P. О. В. 149) или его заграничные агентства.

Next