Acta Phytopathologica 12. (1977)

1-2. szám

Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkeszti: KIRÁLY ZOLTÁN A szerkesztő bizottság tagjai: Jermy Tibor, Klement Zoltán, Matolcsy György, Milinkó István, Nagy Barnabás, Szepessy István, Vörös József Az Acta Phytopathologica, a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű növénykórtani folyóirata eredeti tanulmányokat közöl angol (esetleg német, francia vagy orosz) nyelven. Megjelenik negyedévenként, évi egy kötetben. A szerkesztőség címe: 1525 Budapest, Postafiók 102. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24.), a külföld számára pedig a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Bp., P.O.B. 149). Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. A quarterly review of the Hungarian Academy of Sciences. Papers are published mainly in English. Editorial Office: 1525 Budapest, P.O.B. 102. Subscription price: $ 32.00 per year (one volume). Distributor: Kultúra Trading Co. (1389 Budapest, P. O. B. 149). or the representatives listed on the cover. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vierteljahresschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Aufsätze erscheinen in englischer bzw. in deutscher, französischer oder russischer Sprache. Redaktion: 1525 Budapest, P.O.B. 102. Jahresabonnementspreis (für einen Band): $ 32.00. Bestellbar durch Kultúra Außenhandelsunternehmen (1389 Budapest, P. O. B. 149) oder bei den Vertretungen im Ausland. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Журнал Академии Наук Венгрии. Выходит ежеквартально (один том в год). Статьи публикуются на английском или на рус­ском, немецком и французском языках. Адрес редакции: 1525 Budapest, Р. О. В. 102. Подписная цена — $ 32.00 за год (один том). Заказы принимает: Предприятие по внешней торговле книгами и газетами Kultúra (1389 Budapest, P. О. В. 149) или его заграничные агентства.

Next