Acta Phytopathologica 17. (1982)

1-2. szám

Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkeszti : KIRÁLY ZOLTÁN A szerkesztő bizottság tagjai: Jermy Tibor, Klement Zoltán, Matolcsy György, Milinkó István, Nagy Barnabás, Szepessy István, Vörös József Az Acta Phytopathologica, a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű növénykórtani folyóirata, eredeti tanulmányokat közöl angol (esetleg német, francia vagy orosz) nyelven. Megjelenik negyedévenként, évi egy kötetben. A szerkesztőség címe: 1525 Budapest, Postafiók 102. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24.), a külföld számára pedig a „Kultúra” Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Bp. 62, P.O.B. 149). Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. A quarterly review of the Hungarian Academy of Sciences. Papers are published mainly in English. Editorial Office: 1525 Budapest, P.O.B. 102. Distributor: “Kultura” Foreign Company (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) or its representatives abroad. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vierteljahresschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Aufsätze erscheinen in englischer bzw. in deutscher, französischer oder russischer Sprache. Redaktion: 1525 Budapest, P.O.B. 102 Bestellbar bei »Kultura« Außenhandelsunternehmen (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) oder seinen Auslandsvertretungen. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Журнал Академии наук Венгрии. Выходит ежеквартально (один том в год). Статьи публикуются на английском или на рус­ском, немецком и французском языках. Адрес редакции: 1525 Budapest P.O.B. 102. Заказы принимает: Предприятие по внешней торговле «Kultura» (1389 (Budapest 62, P.O.B. 149) или его заграничные агентства.

Next