Acta Phytopathologica 18. (1983)

1-3. szám

Phytopathologica ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE EDITORIAL BOARD T. JERMY Z. KLEMENT GY. MATOLCSY, J. MILINKO B. NAGY I. SZEPESSY J. VÖRÖS EDITOR Z. KIRÁLY AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next