Acta Zoologica 03. (1957-1958)

1957 / 1-2. szám

ACTA ZOOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ZOOLÓGIÁI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., NÁDOR U. 12. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Zoologica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a zoológia köréből. Az Acta Zoologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők : Acta Zoologica szerkesztősége: Budapest, V., Széchenyi rkp. 3. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Zoologica előfizetési ára kötetenként belföldre 80,— Ft, külföldi címre 110,— Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-945-111-44), az Akadémiai Könyvesboltban (Budapest, Váci u. 22., a külföld számára a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Nép­­köztársaság útja 21. Bankszámla 43-790-057-181 sz.), vagy külföldi képviseleteinél, bizomá­nyosainál. Die Acta Zoologica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der zoologischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Zoologica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Zoologica, Budapest., V., Széchenyi rkp. 3. An die gleiche Anschrift ist auch jede Korrespondenz für die Redaktion und den Verlag zu senden. Abonnementspreis pro Band : 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außen­­handels-Unternehmen »Kultúra« (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents