Acta Zoologica 09. (1963)

1963 / 1-2. szám

ACTA ZOOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ZOOLÓGIÁI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII., PUSKIN U. 3. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Zoologica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a zoológia köréből. Az Acta Zoologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Zoologica szerkesztősége : Budapest VIII., Puskin u. 3. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Zoologica előfizetési ára kötetenként belföldre 80,— Ft, külföldi címre 110,— Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-945-111-46), az Akadémiai Könyvesboltban (Budapest V.; Váci u. 22.), a kül­föld számára a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál-Die Acta Zoologica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der zoologischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acla Zoologica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Zoologica, Budapest V., Alkotmány и. 21. An die gleiche Anschrift ist auch jede Korrespondenz für die Bedaktion und den Verlag zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei Buch- und Zeitungs-Außen­­handels-Unternehmen »Kultúra« (Budapest I., Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents