A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 1. (1885)

1885 / 1. füzet

TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE. SZERKESZTI: Dr. MARGALITS EDE TÁRSULATI TITKÁR. Óv-I­I. ÉVFOLYAM. I. FÜZET. ZOMBO­R. Bittermann Nándor könyv- és kőnyomdájától. 1885. A BÁCS-BODROGH HEGYEI

Next