A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 2. (1886)

J. BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT É !i #!¥¥!. SZERKESZTETTE: DR. MARGALITS EDE TÁRS­­TITKÁR (1—64. lapig). IVÁNYI ISTVÁN TÁRSULATI ALELNÖK (a 65. laptól végig). II. ÉVFOLYAM. ZOMBOR, NYOMATOTT BITTERMANN NÁNDORNÁL

Next