A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 3. (1887)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT | k­éiffi. ------10»é*ff1 SZERKESZTI: GROSSCHMID GÁBOR TÁRSULATI TITKÁR. ZOMBOR. NYOM. BITTBEMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN, 1887.

Next