A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 4. (1888)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT SZERKESZTI: GROSSCHMID GÁBOR. IV. ÉVFOLYAM. Z­OMBOR. NYOMATOTT BITTERMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN. 1888. 19««. — —

Next