A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 5. (1889)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ifllllfi, SZERKESZTI: GROSSCHMID GÁBOR. V. ÉVFOLYAM. ZOMBOR. NYOMATOTT BITTERMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN, 1889.

Next