A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 5. (1889)

Lap. I. Mohácstól Martinovicsig Grosschm­id Gábortól................................ 1. II. Vármegyénk helynévtára, Bács-Bodrogh megye földrajzi és törté­nelmi helynévtára. Irta: Iványi István. Bírálat dr. Dudás Gyulától 70. III. Régészeti leletek. Közli: Grosschmid Gábor................................75. IV. Az 1889. évi március 24-én tartott társulati közgyűlés jegyző­könyve .................................................................................................79. V. Az 1888-ik évi titkári jelentésből.......................................................81. VI. Az 1889-ik évi Bács-Bodrogh vármegye történelmi társulata tag­jainak névsora......................................................................................83. VII. Mohácstól Martinovicsig. (Folytatás.)..........................................87. VIII. A T­isza-Duna-köz története. II. Rákóczy Ferenc korában. Irta: Dudás Gyula.................................... 179. IX. Történeti ismertetés. Rodostó és a bujdosók sírja. Thaly Kál­mántól. Közli: Grosschmid Gábor.....................................................193. X. Történelmi szemle. írta : Grosschmid Gábor................................ 200. XI. A társulat régészeti gyűjteményének folyó évi szaporodása . . 209.

Next