A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 6. (1890)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNJEINK­ TÁPSUIAT 1f1ÜIYII 1890-IK ÉVRE. SZERKESZTI : GROSSCHMID GÁBOR, TÁRSULATI TITKÁR. VI. ÉVFOLYAM. ZOMBOR. NYOMATOTT BITTERMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN. 1890.

Next