A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 7. (1891)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI 1891-IK ÉVRE. SZERKESZTI : i^RO0$cijí^<i;p 0-s^3so^r. társulati titkár. VII. ÉVFOLYAM. ZOMBOR. BITTERMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KŐ NYOMDÁJÁBÓL. 1891.

Next