A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 9. (1893)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI v. v. TÖ ÉRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE Szerkeszti : G­ROSSCHMID (G­ÁBOS­, TÁRSULATI TITKÁR. IX. ÉVFOLYAM. IV. FÜZET. ZOMBOR. BITTERMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KÖNYOMDÁJÁBÓL 1893.

Next