A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 10. (1894)

MAGY. AKADÉMIA KÖNYVTÁRA BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1894-I5 ÉVI­E. Szerkeszti : G­ROSSCHMID CS­ÁBOS­, TÁRSULATI TITKÁR.­­#3* X. ÉVFOLYAM. ZOMBOR. BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL 1894.

Next