A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 11. (1895)

Variálom: Lap. 1. Bács-Bodrogh vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. Irta Iványi István. Ismerteti Grosschmid Gábor............................................1. 2. Dregán Péter. Czirfusz Ferenctől..........................................................13. 3. A Hunyadi család birtokai Bács és Bodrogh vármegyében. Muhoray Alfonztól....................................................................................................17. 4. Újvidék történetéből. Erdujhelyi Menyhérttől....................................20. 5. Tárca. I­. Gy.-tól....................................................................................27. 6. A tiszai koronakerület harmadik kiváltságlevele 1800-ból. Közli M. A. 28. 7. Báró Podmaniczky József élete. Grosschmid Gábortól .... 37. 8. Regesták az Országos levéltárból. (Negyedik közlemény.) Közli D. Gy. 40. 0. A titeli káptalan története. Irta Erdujhelyi Menyhért .... 49. 10. Adatok Jankovác történetéhez. (Két okmány). Közli Czirfusz Ferenc 86. 11. Bács-Bodrogh vármegyei tanulók a külföldi egyetemeken. Közli Frankl István.........................................................................................88. 12. Nemes­ Milities 1771. évben. Irta Grosschmid Gábor .... 90. 13. Regesták az Országos Levéltárból. Közli D. Gy.................................106. 3­4. Grosschmid Gábor. Irta D. Gy......................................................112.

Next