A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 14. (1898)

1898 / 1. füzet

A BÁCS-BODROS VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT SZERKESZTI: DUDÁS GYULA DR. TITKÁR. 4- XIV. ÉVFOLYAM. I. RÉSZ. €§.► BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL, 1898.

Next