A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 14. (1898)

1898 / 1. füzet

TARTALOM. Lap. Elnöki megnyitó beszéd. Irta : Czirfusz Ferenc ... 3. A dersi prépostság. Irta Érdujhelyi Menyhért ... 8. Béreg község történetéhez. Irta: Iványi István . 13. Kupuszina telepítése. Közli: Czirfusz Ferenc . . . 15. Az ak­nási Kovachich-család. Irta: Kovachich József 17. A zom­bor soponyai lelet. Irta: D. Gy. .... 20. Ethnographiai vázlat a dautovai népről. Irta: Kőszegi Dezső . 23. Sáskajárás Bácsmegyében. (1782.) Irta: Dudás Gyula . . 27. Bács-Bodroghmegye növényvilága. Irta: Kovács Ferenc . 31. Bács-Bodrogh vármegye vizei. Közli: Muhoray A. . . 34. Társulati ügyek ........ 42. Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat tisztviselőinek és tagjainak névsora az 1898. évre .... 45. MAG "J. AKADÉMIA" könyvtára .

Next