A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 15. (1899)

1899 / 1. füzet

I A BÁGS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT SZERKESZTI: ROEDIGER LAJOS TITKÁR. XV. ÉVFOLYAM. I. FÜZET. Romigr, BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL, 1999.

Next