A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 19. (1903)

1903 / 1. füzet

A BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE SZERKESZTI: TRENCSÉNY KÁROLY, TITKÁR. XIX. ÉVFOLYAM, I. FÜZET. Sombor BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL, 1903.

Next