A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 19. (1903)

1903 / 1. füzet

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE SZERKESZTI : TRENCSÉNY KÁROLY, TITKÁR. XIX. ÉVFOLYAM. I. FÜZET. Sombor. BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL, 1903.

Next