A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 20. (1904)

1904 / 1. füzet

A BÁCS-BODROG V VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT SZERKESZTI: TRENCSÉNY KÁROLY, TITKÁR. XX. ÉVFOLYAM. I. FÜZET. SZSOMBOR. BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL, 1904.

Next