A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 21. (1905)

1905 / 1. füzet

BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT SZERKESZTI: TRENCSÉNY KÁROLY, TITKÁR. XXL ÉVFOLYAM. I. FÜZET. Sombor. BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL

Next