A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 25. (1909)

1909 / 1. füzet

BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE SZERKESZTI: TRENCSÉNY KÁROLY, TITKÁR. XXV. ÉVFOLYAM, I. FÜZET. ZOMBOR, BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL 1909.

Next