A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 27. (1911)

1911 / 1-2. füzet

A BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI­­ TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE SZERKESZTI : TRENCSÉNY KÁROLY, TITKÁR. XXVII. ÉVFOLYAM. I—II. FÜZET. Sombor. BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL

Next