A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve 1. (1899-1890)

A CSANÁDMEGYEI RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI TÁRSULAT évkönyve. SZERKESZTI CZINKOTSZKY MÁR­tON TÁRSULATI FŐTITKÁR ELSŐ KÖTET. BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA, 1890.

Next