Toldy Ferenc: A magyar nyelv és irodalom kézikönyve a Mohácsi vésztől a legújabb időig, vagyis az utóbbi három század kitünőbb irói és költői életrajzokban és jellemző mutatványokban. 2. A 19. század költői. Kazinczy Ferenctől Arany Jánosig (Budapest, 1857)

A MAGYAR KÖLTÉSZET KÉZIKÖNYVE A MOHÁCSIVÉSZTŐL A LEGÚJABB IDŐIG. TOLDY FER E N C. MÁSODIK KÖTET. KAZINCZY FERENCTÖL ARANY JÁNOSIG. pest: II ECKENAST G U S Z T Á V T ULAJDÖN A. 18 5 7.

Next

/
Thumbnails
Contents