Toldy Ferenc: Dr. Toldy Ferencnek ... a m. nyelv és irodalom egyetemi nyilv. rendes tanári székébe iktattatásakor 1861. júl. XIII. tartott beszédek (Budapest, 1861)

Db TOLD Y FERENCNEK M. TUDOM. AKADÉMIA TITOKNOKA 8 A M. KIK. EGYETEMI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁNAK A M. NYELV ÉS IRODALOM egyetemi nyilv. rendes tanáéi székébe iktatta-TÁSAKOE 1861. JÚL. XIII. TARTOTT B E S Z E D E K. Ara 20 kr. osztr. ért-PEST, EMIC1I GUSZTÁV M. AKAD. NYOMDÁSZ BETŰIVEL. 1861.

Next

/
Thumbnails
Contents