Toldy Ferenc: Immaculata. a régi magyar anyaszentegyház hét szent beszédében. régi codexekből, részben nyomtatványokból, nyelvjegyzetekkel (Budapest, 1855)

IMMACULATA. A RÉGI MAGYAR ANYASZENTEGYHÁZ HÉT SZENT BESZÉDÉBEN. RÉGI CODEXEKBŐL, RÉSZBEN NYOMTATVÁNYBÓL, NYELVJEGYZETEKKEL TOLDY FERENC ÁLTAL. KIADTA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. PEST. BEIMEL J. ÉS KOZMA VAZUL KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. à !*1. nett. LV.

Next

/
Thumbnails
Contents