Lenhossék József: A közép idegrendszer szürke állományának és az egyes ideggyökök eredeteinek tájviszonyai (Értekezések a természettudományok köréből, 1/2., 1867)

Е R Т Е KEZESE К Л TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY KÖRÉBŐL, KIADJA A MAGVAK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ ŐSZ T Á L Y RENDELET ÉВŐ L SZERKESZTI GREGÜSS GYULA LEVELEZŐ TAG. IL SZÁM. A KÖZÉP IDEGRENI)SZER SZt'RKE ÁLLOMÁNYÁNAK £8 AZ EGYES IDEGGYOKOK EREDETEINEK TAJVISZONYAI. bZÉKFOULALO Kit í EKEZES LENIIOSSÉK JÓZSEF LEVELEZŐ TAGTÓL. Ara 12 kr. PEST, KGOKNBKROKK FKIUMNÁMD MAGVAK AKADÉMIAI KÖ.NVVÁKLSNÁL. 1 8 6 7.

Next

/
Thumbnails
Contents